не както трябва

не както трябва
словосъч. - погрешно, невярно, неправилно, криво, не в ред

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • както трябва — словосъч. като хората, прилично, възпитано, пристойно, добре, разумно, умно, по човешки словосъч. естествено, нормално, правилно словосъч. както му е редът, с право словосъч. много, здравата, хубавичко …   Български синонимен речник

  • както му е редът — словосъч. както трябва, правилно, с право словосъч. съответно, надлежно, както подобава …   Български синонимен речник

  • обичайно — нар. по навик, по привичка, традиционно, всекидневно нар. редно, прилично, както подобава, както трябва, както се прави …   Български синонимен речник

  • като хората — словосъч. прилично, както трябва, както подобава, за пред хората, добре, пристойно, възпитано, по човешки …   Български синонимен речник

  • правилно — нар. точно, вярно нар. редно, в реда на нещата, нормално нар. както трябва, както му е редът, с право нар. наистина, истински нар. точно така, именно …   Български синонимен речник

  • прилично — нар. учтиво, вежливо, както подобава, както трябва, редно, пристойно, благоприлично, достойно, като хората, за пред хората, като света, за пред света, обичайно нар. подобно, сходно …   Български синонимен речник

  • редно е — словосъч. в реда на нещата, прилично, както трябва, както подобава, правилно, обикновено, възприето, обичайно, нормално …   Български синонимен речник

  • с право — словосъч. както трябва, както му е редът, правилно …   Български синонимен речник

  • в реда на нещата — словосъч. редно, правилно, както трябва, прилично, нормално …   Български синонимен речник

  • добре — нар. хубаво, правилно, харно, както трябва, като хората, едно хубаво нар. бива, може, така да е, става нар. благополучно, наред, задоволително нар. уместно, успешно, на място …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”